Thứ Sáu, 2023-06-09

Tổ Chức

   BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

              8d73f51d71b589ebd0a4                        88360885_2540644352708340_3958146099402768384_o

Hiệu trưởng: cô Nguyễn Thị Như Lê     Phó Hiệu trưởng: Thầy Hồ Hải Dương.

   CÁC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG

               4530d661c1d2398c60c3                                1fc769ae7813804dd902       

CTCD: Cô Trần Thị Tuyết Minh.              BTCĐ : Cô Nguyễn Thị Hồng Gấm.       

                   615ff3b3ed0e15504c1f                              8f247bc2d87f2021796e

 Tổng phụ trách: Cô Phạm Thúy Hải.        Chữ thập đỏ: Cô Hồ Thị Hồng Thắm

               CÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

           4852525b371dcc43950c                                    64fcc2de566eae30f77f

TTtổ Toán: Phạm Thị Sim             TT tổ Anh-Nhạc-Họa: Trần Thị Mỹ Lệ

            b7b57a60a7d05f8e06c1                                        bb6527a5ba1742491b06

TT tổ Văn-Sử-Địa-CD: Phạm Thị Vĩnh        TT tổ Lý-Hóa-Sinh-TD : Đăng Thị Giang

               03ef810392be6ae033af                            a37db3953125c97b9034     

TP tổ Văn-Sử-Địa-CD: Vương Thị Bảy      TP Tổ Lý-Hóa-Sinh-TD: Nguyễn Thị Liên

 

TT tổ Văn Phòng: Nguyễn Trí Dũng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG5147c00575ad8df3d4bc