Tuyên truyền về an toàn giao thông

Tuyên truyền về an toàn giao thông

Ngày 18/9/2017 trường THCS Quảng Hiệp phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh toàn trường